Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut 

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd en is sinds 2017 verplicht voor behandelaren werkzaam in de GGZ. 

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut:

https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/Kwaliteitsstatuut/10374

Ontevreden of een klacht?

Mocht je ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik jou dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik neem jouw op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt je contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Omdat ik ben aangesloten bij deze vereniging, kun je gebruik maken van hun klachtenregeling.  

Voor meer informatie over klachten en gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP kun je kijken op https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/