Kwaliteit

Kwaliteitsstatuut 

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een aanbieder in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd en is sinds 2017 verplicht voor behandelaren werkzaam in de GGZ. 

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen bij de praktijk.

Ontevreden of een klacht?

Mocht je ontevreden zijn over de bejegening, behandeling of iets anders, dan vraag ik jou dit zo snel mogelijk met mij te bespreken. Ik neem jouw op- of aanmerkingen serieus en ben altijd bereid mee te denken in oplossingen.  

Via mijn lidmaatschap bij de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) ben ik aangesloten bij de klachtencommissie van de NVP. Wanneer wij er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de onafhankelijk klachtenfunctionaris van de NVP. De klachtenfunctionaris kan adviseren en bemiddelen. Ook ben ik via mijn lidmaatschap van de NVP aangesloten bij de geschillencommissie in Den Haag.