Tarieven &Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Hiervoor heb je een verwijzing van je huisarts nodig. De behandeling wordt alleen door je zorgverzekeraar vergoed wanneer er een diagnose gesteld kan worden (DSM-V) die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. De diagnose wordt tijdens de intake in overleg met jou vastgesteld.

De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. Voor individuele psychotherapie is het tarief € 139,38 per sessie van 45 tot 60 min.

De tarieven voor 2022 zijn terug te vinden op https://zorgprestatiemodel.nza.nl/. Je kiest in de tarievenzoeker voor ‘Ambulant-kwaliteitsstatuut sectie II’. Op de factuur kunt je zien wanneer en hoe lang je een behandeling heeft gehad. Dit gaat op basis van zorgprestaties. Je krijgt de factuur maandelijks. Op de rekening staat ook de zorgvraagtypering vermeld.

Ik heb (vooralsnog) geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Toch kun je een groot gedeelte van de behandeling vergoed krijgen via je zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat je hebt gekozen en is ook verschillend per zorgverzekeraar. Daarnaast is er ook sprake van een jaarlijks eigen risico dat door de zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht. Voor 2022 is dit een bedrag van €385,-.

Mijn advies is om, voordat je gaat starten, navraag te doen bij je zorgverzekeraar over de vergoedingen van behandeling binnen mijn praktijk.

Mocht er geen sprake zijn van een diagnose die valt onder de door het ZIN vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP) is het tarief in 2022 € 110,00 per sessie van 45 tot 60 minuten. Een verwijzing is dan niet nodig.