Vergoedingen

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Hiervoor heb je een verwijzing van je huisarts nodig. De behandeling wordt alleen vergoed wanneer er een diagnose gesteld kan worden (DSM-V) en een diagnose behandelcombinatie (DBC) geopend wordt. Kortdurende behandelingen vinden plaats in de Basis GGZ (BGGZ), langer durende behandelingen in de Specialistische GGZ (SGGZ). Ik doe vooralsnog alleen behandelingen binnen de BGGZ (kortdurend).

De tarieven voor de behandeling worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA). Afhankelijk van de diagnose en het aantal minuten dat je in behandeling bent geweest, wordt het tarief vastgesteld. Houd er rekening mee dat bij de berekening van de minuten ook de indirecte tijd meegeteld wordt. Gebruikelijk is qua sessietijd een verdeling van 75% directe en 25% indirecte tijd. Bij vergoeding uit het basispakket horen administratieve verplichtingen waar je dossier aan moet voldoen. Deze tijd komt daar nog bovenop.

Het tarief is per 1 januari 2020 als volgt vastgesteld:

Traject Basis GGZMaximaal aantal minutenTariefGemiddeld aantal gesprekken/sessies
Basis kort294€503,47Tot 4 gesprekken/sessies
Basis middel495€853,38Tussen 5 en 7 gesprekken/sessies
Basis intensief750€1.383,65Tussen 8 en 12 gesprekken/sessies
Onvolledig120€219,781 of 2 gesprekken/sessies (bij niet starten behandeling na intake)

Voor een overzicht van de tarieven voor de basis GGZ: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292636_22/

Ik heb (vooralsnog) geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Toch kun je een groot gedeelte van de behandeling vergoed krijgen van je zorgverzekeraar (mits er een verwijsbrief is van de huisarts en er een diagnose gesteld kan worden).  De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort verzekeringspolis dat je hebt gekozen. Met een restitutiepolis wordt de behandeling grotendeels vergoed (75%). Met een naturapolis is het afhankelijk van je zorgverzekeraar hoe groot het gedeelte van de behandeling is dat door jouw zorgverzekeraar wordt vergoed. Het eigen risico wordt wel door de zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht (voor 2020 is dit 385 euro). 

Je krijgt aan het einde van je traject 1 factuur met het volledige bedrag. Je moet zelf de factuur indienen bij de verzekering en krijgt van hen het geld (deels) terug (minus je eigen bijdrage).

Mijn advies is om, voordat je gaat starten, navraag te doen bij je ziektekostenverzekeraar over de vergoedingen van behandeling binnen mijn praktijk.

In het geval dat er geen diagnose gesteld kan worden of dat je de behandeling buiten je zorgverzekeraar om wil volgen, dan kun je ervoor kiezen deze zelf  te betalen. Ik hanteer het tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NzA) is vastgesteld. Voor 2020 is dat een bedrag van 110.27 euro per sessie van 60 min. Dit bedrag betaal je dan geheel zelf.